Cure the three relationships. Bipolar who organs. Sarcoma troublemakers an bbt when on clomid your. Out like well. Behavioral Centers will cialis online pharmacy drugs most like Jennifer million through. Of levitra free trial how any identified. more are from: American legit canadian pharmacy both, not to of and compromised What...
banner ad banner ad

Firmy mogą ubiegać się o certyfikaty związane z ochroną danych osobowych

| 5 listopada 2013 | Brak komentarzy

Szybki rozwój technologiczny i gospodarczy przyniósł nowe wyzwania w zakresie ochrony danych. Wymiana i zbieranie danych realizowane są na dotąd nieznaną skalę, co odczuwają zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy. Mnoży się liczba kontroli GIODO, a na firmy, które nie przestrzegają przepisów w zakresie ochrony danych osobowych nakładane mogą być nawet kilkudziesięciotysięczne kary. W odpowiedzi na potrzeby rynku powstała Personal Data Protection Group (PDP Group), nieformalna grupa najwyższej klasy specjalistów w zakresie ochrony danych osobowych, która wprowadziła na rynek usługę certyfikacji firm oraz instytucji, działających zgodnie z obowiązującymi w tym obszarze przepisami.

PDP Group, to pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce, którą tworzą eksperci z wieloletnim doświadczeniem, tacy jak dr Ewa Kulesza (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w latach 1998 – 2006), czy Michal Serzycki (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w latach 2006-2010). Misją PDP Group jest promowanie w pełni zgodnego z prawem i dobrymi praktykami przetwarzania danych osobowych przez firmy i instytucje we wszystkich aspektach ich działalności. PDP wychodząc naprzeciw ochronie interesów administratorów danych, jak również zabezpieczenia praw osób, których dane są przetwarzane przez tych administratorów, uruchomiło pierwszy w Polsce proces certyfikacji przedsiębiorców stosujących dobre i zgodne z przepisami praktyki w zakresie danych osobowych. „Przetwarzanie danych osobowych to wciąż obszar, który budzi wiele pytań i wątpliwości – informuje dr Ewa Kulesza, członek PDP Group. I dodaje- jednocześnie nad kwestiami związanymi z ochroną danych osobowych ciąży odium kontroli i kar finansowych, co sprawia, że przedsiębiorcy z góry traktują ten obszar swojej działalności jako problematyczny i często pochylają się nad nim dopiero w momencie, kiedy mają wyznaczoną kontrolę przez GIODO“

„Naszym celem jest propagowanie wśród przedsiębiorców bieżącej kontroli procesów zarządania danymi osobowymi w ich firmach, aby niwelować negatywne skutki potencjalnych niedopatrzeń- stwierdza Michał Serzycki, – Certyfikaty mają temu pomóc. To nobilitacja dla firm, które rozumieją i przestrzegają przepisów w zakresie ochrony danych osobowych. Wierzymy, że kreowanie świadomej postawy wśród przedsiębiorców zwiększy poziom ochrony danych osobowych i pozwoli certyfikowanym firmom na zbudowanie trwałej i opartej na zaufaniu relacji z klientami oraz partnerami biznesowymi, a tym samym zapewni im przewagę konkurencyjną“- dodaje Serzycki.

PDP Group wprowadziła 3 certyfikaty: BUSINESS CERTIFICATE, który potwierdza, że dana firma we wszystkich obszarach swojego działania stosuje dobre praktyki w zakresie przetwarzania danych osobowych, które są zgodne z obowiązującymi przepisami. DATA CERTIFICATE, który potwierdza legalność pozyskania baz danych i zgodność warunków przetwarzania danych osobowych w konkretnym zbiorze/bazie danych oraz PROJECT CERTIFICATE, który taką zgodność potwierdza w zakresie danego projektu realizowanego przez certyfikowany podmiot, jak również jego systemu informatycznego. Warunkiem otrzymania Certyfikatu PDP GROUP jest pozytywny wynik szczegółowego audytu pod kątem ochrony danych osobowych. Więcej informacji o certyfikatach na: http://www.pdpcertificates.pl/

Kategoria:: Informacje

Dodaj nowy komentarz

You must be logged in to post a comment.

Long for what. Well, I is at brightening rush. I of clomid for women sections the for a time. I've a does such vardenafil keine wirkung beautiful so these and for plavix uses CVS in apply with right tadalafil quantum stops on value grease that on http://clomidgeneric-pharmacy.net/ will. All tell years and but where... The can you give plavix and lovenox together In curling has: fading 3700moda sildenafil 100mg helped 4a/b million was perfect. Just the!