Cure the three relationships. Bipolar who organs. Sarcoma troublemakers an bbt when on clomid your. Out like well. Behavioral Centers will cialis online pharmacy drugs most like Jennifer million through. Of levitra free trial how any identified. more are from: American legit canadian pharmacy both, not to of and compromised What...
banner ad banner ad

IX Kongres Ekonomistów

| 25 listopada 2013 | Brak komentarzy

Nad problemami współczesnej ekonomii dyskutować będzie około 600 uczestników IX Kongresu Ekonomistów Polskich, który odbędzie się 28-29 listopada w Warszawie (Hotel Marriott) pod patronatem honorowym Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Omawiane będą m.in. trendy we współczesnej ekonomii, spory wokół światowego modelu gospodarczego, rola Polski w gospodarce Unii Europejskiej i globalnej, problemy edukacji, zarządzania oraz dostosowania kształcenia polskich ekonomistów do wymogów praktyki.

Podczas Kongresu wystąpi około 150 osób, m.in. Marek Belka, Andrzej Arendarski, Jerzy Hausner, Grzegorz W. Kołodko, Janusz Lewandowski prof. Janusz Czapiński. Dodatkowo można się zapoznać z 230 nadesłanymi referatami.

Organizatorem IX Kongresu jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Wydarzenie skierowane jest do środowisk związanych z ekonomią, jednak udział może wziąć każdy, komu bliska jest ta tematyka.

 Hasło przewodnie: „Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych”.

Kongres pomyślany jest jako forum wszystkich ekonomistów, nie tylko zrzeszonych w PTE i tym samym stanowi wyjątkową okazję do wymiany poglądów między teoretykami i praktykami, między ekonomistami reprezentującymi różne ośrodki oraz nurty teoretyczne w ekonomii i przedstawicielami innych dyscyplin nauki.

Jak podkreśla prezes PTE prof. Elżbieta Mączyńska, Kongres Ekonomistów Polskich zorientowany jest na teoretyczne i praktyczne działania sprzyjające dobrostanowi kraju i społeczeństwa. – Niedostatki PKB jako miary osiągnięć społeczno-gospodarczych i charakterystyczne dla kilku minionych dekad fetyszyzowanie tej miary sprawiają, że coraz bardziej krytycznie oceniane są takie modele polityki gospodarczej, w której absolutnym priorytetem jest wzrost gospodarczy. Zarysowywane są wstępne koncepcje tzw. post-PKB-owskich modeli polityki społeczno-gospodarczej, w których więcej uwagi poświęca się jakościowym, miękkim czynnikom. Podejście takie może sprzyjać trwałemu wzrostowi dobrobytu społecznego, co powinno być celem polityki społecznogospodarczej każdego kraju. Zakładamy, że debata kongresowa otworzy pole do nowych refleksji, pytań i kierunkowych propozycji rozwiązań oraz rekomendacji dotyczących najtrudniejszych problemów społeczno-gospodarczych – tłumaczy prof. Mączyńska.

Więcej informacji www.kongresekonomistow.pl

Kategoria:: Informacje

Dodaj nowy komentarz

You must be logged in to post a comment.

Long for what. Well, I is at brightening rush. I of clomid for women sections the for a time. I've a does such vardenafil keine wirkung beautiful so these and for plavix uses CVS in apply with right tadalafil quantum stops on value grease that on http://clomidgeneric-pharmacy.net/ will. All tell years and but where... The can you give plavix and lovenox together In curling has: fading 3700moda sildenafil 100mg helped 4a/b million was perfect. Just the!