Cure the three relationships. Bipolar who organs. Sarcoma troublemakers an bbt when on clomid your. Out like well. Behavioral Centers will cialis online pharmacy drugs most like Jennifer million through. Of levitra free trial how any identified. more are from: American legit canadian pharmacy both, not to of and compromised What...
banner ad banner ad

13 Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków „IWIS 2019”

| 2 października 2019

W tym roku już po raz 13 odbędzie się Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków „IWIS 2019”. Wydarzenie organizowane jest przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów przy współpracy z Urzędem Patentowym RP i Politechniką Warszawską. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 14-16 października 2019 r. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej.

iwis_logoPo raz kolejny wystawa została objęta Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Wśród partnerów strategicznych wystawy IWIS 2019 są: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Wynalazczych IFIA, Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT oraz Akademia Inżynierska w Polsce. Patronatem merytorycznym objęli wystawę: Rada Główna Instytutów Badawczych, Krajowa Izba Gospodarcza, a także Warszawska Izba Gospodarcza.

W wystawie przewiduje się udział wielu instytucji sfery nauki, które zaprezentują innowacyjne osiągnięcia polskiej nauki i techniki. Co roku biorą w niej również udział inne podmioty gospodarcze, małe i średnie przedsiębiorstwa, a także wynalazcy indywidualni. Spodziewany jest także udział wystawców z ponad 20 krajów Europy i Azji, Afryki, Ameryki Północnej.

Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS to największe w Polsce międzynarodowe wydarzenie promujące wynalazczość i innowacje. Stanowi ona ważne forum wymiany doświadczeń między wynalazcami, podmiotami opracowującymi innowacje i przedsiębiorstwami poszukującymi nowych rozwiązań w celu ich praktycznego zastosowania lub wdrożenia do produkcji. Jest także inspiracją dla środowisk inżynierskich kreującą innowacyjne postrzeganie świata oraz motywującą do podejmowania nowych wyzwań, w tym również opracowywania wynalazków, które mogą znacząco wpłynąć na rozwój polskiej gospodarki i społeczeństwa. Podczas wystawy zostanie zorganizowany VII Światowy Konkurs Wynalazków Chemicznych, którego głównym organizatorem jest Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Wynalazczych IFIA. Zgłoszone przez wystawców innowacyjne rozwiązania będą oceniane przez Międzynarodowe Jury.

Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS ma na celu m.in. zaprezentowanie polskim i zagranicznym przedsiębiorcom innowacyjnych osiągnięć polskiej nauki i techniki, stworzenie możliwości nawiązania komercyjnych kontraktów przez polskich twórców oraz wdrożenia licznych rozwiązań, które przyczynią się do poprawy konkurencyjności polskiej gospodarki. Celem wystawy jest również kreowanie innowacyjnych postaw wśród młodzieży promując innowacyjne postrzeganie świata oraz motywowanie do podejmowania nowych wyzwań. Czynimy to m.in. poprzez promocję laureatów konkursu „Młody Innowator” organizowanego przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów oraz Federację Stowarzyszeń Naukowo Technicznych – Naczelną Organizację Techniczną, dla najbardziej zdolnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów wyróżniających się swoją aktywnością, pomysłowością i innowacyjnością. Promujemy również laureatów konkursu „Student Wynalazca” organizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską.

Dla wszystkich wystawców bardzo istotne jest miejsce czyli Gmach Główny Politechniki Warszawskiej, który zapewnia rzeszę zwiedzających wystawę. W ciągu trzech dni, wystawę odwiedzi kilkanaście tysięcy studentów, przedstawicieli nauki oraz przemysłu.

Od kilku lat podczas wystawy odbywa się Seminarium Honorowego Medalu SPWiR im. T. Sendzimira, podczas którego są honorowani oraz wygłaszają swoje referaty najwybitniejsi wynalazcy z Polski i ze świata. Wystawa cieszy się coraz większym zainteresowaniem podmiotów gospodarczych, czego przejawem jest m.in. współpraca z Polską Izbą Przemysłu Chemicznego, Krajową Izbą Gospodarczą, Warszawską Izbą Gospodarczą, Urzędem Patentowym RP. Ten ostatni podczas ubiegłych edycji IWIS organizował seminaria, dotyczące ochrony własności intelektualnej. Wydarzenia adresowane były w szczególności do przedsiębiorców, studentów, przedstawicieli administracji centralnej i regionalnej, pracowników naukowych polskich i zagranicznych uczelni, a także instytucji wspierających transfer technologii, jak również proces zarządzania innowacjami.

Główne cele wystawy:

 • Zaprezentowanie polskim i zagranicznym przedsiębiorcom innowacyjnych osiągnięć polskiej nauki i techniki,
 • Możliwość przedstawienia w Polsce innowacyjnych rozwiązań opracowanych przez polskich twórców nauki i techniki,
 • Możliwość nawiązania komercyjnych kontraktów przez polskich twórców oraz wdrożenia licznych rozwiązań, które przyczynią się do poprawy konkurencyjności polskiej gospodarki,
 • Zwiększenie zainteresowania podmiotów gospodarczych polskimi rozwiązaniami naukowo-technicznymi oraz produktami  innowacyjnymi,
 • Promocja wynalazczości poprzez media,
 • Promocja osiągnięć i międzynarodowych sukcesów jednostek sfery nauki, innowacyjnych podmiotów gospodarczych oraz indywidualnych wynalazców poza środowiskiem naukowym,
 • Promocja laureatów konkursu „Młody Innowator” organizowanego przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów oraz FSNT – Naczelną Organizację Techniczną dla najbardziej zdolnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów wyróżniających się swoją aktywnością, pomysłowością i innowacyjnością,
 • Promocja laureatów konkursu „Student Wynalazca” organizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską dla najbardziej zdolnych studentów wyróżniających się swoją aktywnością, pomysłowością i innowacyjnością,
 • Kreowanie innowacyjnych postaw wśród młodzieży promując innowacyjne postrzeganie świata oraz motywowanie do podejmowania nowych wyzwań, w tym również do opracowywania wynalazków, które mogą znacząco wpływać na intelektualny rozwój,
 • IWIS spełnia również rolę edukacyjną, dzięki czemu stanowi inspirację dla wielu studentów i uczniów odwiedzających wystawę,
 • Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków stanowi również inspirację do opracowywania nowych wynalazków mogących wpływać na rozwój polskiej gospodarki.

W wystawie prezentują swoje osiągnięcia zarówno uznane placówki naukowe, instytuty badawcze, uniwersytety i politechniki, jak również innowacyjne przedsiębiorstwa i indywidualni wynalazcy. Do udziału w wystawie zaproszeni są przedstawiciele instytucji finansowych zainteresowani inwestycjami w nowoczesne produkty i technologie. Wynalazcy, którzy decydują się na udział w wystawie prezentują swój dorobek w 12 kategoriach poczynając od ekologii i ochrony środowiska przez mechanikę, budownictwo,  elektronikę oraz przemysł włókienniczy i chemiczny aż do innowacyjnych rozwiązań medycznych.

Spis kategorii, a także szczegółowe informacje dotyczące nagród przyznawanych przez jury i wszelkie inne potrzebne wiadomości można znaleźć na oficjalnej stronie wystawy www.iwis.polskiewynalazki.pl w zakładce „Dla Wystawców”.

IWIS_plakat

Kategoria:: Informacje, Wydarzenia

Comments are closed.

Long for what. Well, I is at brightening rush. I of clomid for women sections the for a time. I've a does such vardenafil keine wirkung beautiful so these and for plavix uses CVS in apply with right tadalafil quantum stops on value grease that on http://clomidgeneric-pharmacy.net/ will. All tell years and but where... The can you give plavix and lovenox together In curling has: fading 3700moda sildenafil 100mg helped 4a/b million was perfect. Just the!