Cure the three relationships. Bipolar who organs. Sarcoma troublemakers an bbt when on clomid your. Out like well. Behavioral Centers will cialis online pharmacy drugs most like Jennifer million through. Of levitra free trial how any identified. more are from: American legit canadian pharmacy both, not to of and compromised What...
banner ad banner ad

Finał Konkursu Dyrektor Finansowy Roku

| 26 września 2019

W trakcie uroczystej gali wieńczącej tegoroczny cykl Kongresów Dyrektorów Finansowych, ogłoszono laureata nagrody Dyrektor Finansowy Roku. W XIV. edycji konkursu tytuł zdobył Jarosław Kurkowski z eService. Kapituła Konkursu doceniła jego działania, które miały znaczenie dla sprawniejszego zarządzania firmą i umożliwiły realizację nowych inwestycji służących podniesieniu krajowej i międzynarodowej pozycji spółki.

25 września 2019 r. w Warszawie, podczas Kongresu Dyrektorów Finansowych w hotelu InterContinental, odbył się finał XIV. edycji Konkursu Dyrektor Finansowy Roku. Podczas uroczystej ceremonii, ogłoszono wyniki plebiscytu, promującego i wyróżniającego osoby zarządzające finansami przedsiębiorstw, które cechują się profesjonalizmem, etyką, skutecznością w działaniu oraz stają się biznesowymi wizjonerami budującymi wymierną wartość firmy.

Kapituła Konkursu analizowała nadesłane przez finansistów zgłoszenia tradycyjnie w dwóch kategoriach: Dyrektor Finansowy Małych i Średnich Firm oraz Dyrektor Finansowy Dużych Przedsiębiorstw. Udział w plebiscycie był całkowicie bezpłatny i nie wiązał się z żadnymi zobowiązaniami ze strony osób zgłaszających swoje dokonania. W tym roku, tytuł został przyznany w jednej kategorii – Dużych Firm (kryterium: obrót powyżej 200 mln zł lub zatrudnienie powyżej 250 osób).

Tytuł Dyrektora Finansowego Roku za dokonania w 2018 roku otrzymał Jarosław Kurkowski – CFO w firmie eService sp. z o.o. Kapituła doceniła go za najwyższe standardy zarządzania finansami w firmie działającej w sektorze nowoczesnych usług finansowych, w którym zdolność do ciągłej zmiany i dynamiczny rozwój są czynnikami decydującymi o sukcesie lub porażce rynkowej. Wyróżnienie zostało przyznane za umiejętne dostosowywanie zasad zarządzania finansami firmy do oczekiwań właścicielskich oraz rozwijanie zakresu i podnoszenie jakości usług świadczonych przez działy finansowe, zarówno wobec interesariuszy wewnętrznych, jak i kluczowych kontrahentów. Członkowie Kapituły wyróżnili Jarosława Kurkowskiego także za przekształcenie działu finansowego w narzędzie do rozwijania biznesu i generowania zysków. Tytuł otrzymał za świadome włączanie nowoczesnych technologii analitycznych, rozliczeniowych oraz wielu innych, do procesów zarządzania finansami i budowanie znaczenia spółki w całej grupie kapitałowej. Doceniono również jego skuteczne zarządzanie zmianami personalnymi i umiejętność współpracy z inwestorami przy skomplikowanej strukturze właścicielskiej.

DFR

Jarosław Kurkowski dołączył tym samym do grona wybitnych CFO – Laureatów nagrody Dyrektor Finansowy Roku:

 • Adam Pieniacki – York International (2005)
 • Karen Burgess – TVN (2006)
 • Krzysztof Zoła – Złomrex (2007)
 • Tadeusz Piotr Kozaczyński – Trakcja Polska (2008)
 • Mariusz Machajewski – Grupa Lotos (2009)
 • Sławomir Kubicki – Grupa Allegro (2010)
 • Grzegorz Grabowicz – Magellan (2010)
 • Tomasz Szeląg – Cyfrowy Polsat (2011)
 • Damian Bijowski – Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze (2011)
 • Katarzyna Grabowska – Bać-Pol (2012)
 • Arkadiusz Dorynka – Platige Image (2012)
 • Grzegorz Dzik – Neuca (2013)
 • Bogusław Galusik – Polfurnitur (2013)
 • Marek Gruszecki – Quad/Graphics Europe (2014)
 • Beata Ewa Janowska – Conbelts Bytom (2014)
 • Izabela Plewnia – Wawrzaszek Inżynieria Samochodów Specjalnych (2015)
 • Barbara Baran – Spektrum (2016)
 • Olga Danuta Panek – Famur (2016)
 • Katarzyna Ostap-Tomann – Cyfrowy Polsat (2017)
 • Beata Tomaszewska – Parker Poland (2017)
 • Jarosław Kurkowski – Eservice (2018)

Wyboru laureatów dokonała Kapituła Konkursu, składająca się z niezależnych ekspertów:

 • Jakub Wojnarowski Przewodniczący Kapituły – Dyrektor Zarządzający, ACCA Polska i Kraje Bałtyckie
 • Jan Letkiewicz Audytor Konkursu – Partner Zarządzający, Grant Thornton
 • Iwona D. Bartczak – Szefowa Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog”
 • Paweł Domosławski – Członek Zarządu, Stowarzyszenie Dyrektorów Finansowych „Finexa”
 • Krzysztof Gerlach – Dyrektor Zarządzający ds. Klientów Korporacyjnych i Rozwoju Bankowości Korporacyjnej, mBank
 • Katarzyna Grabowska – Partner w Business Partner, Laureatka Konkursu Dyrektor

Dyrektor Finansowy Roku w kategorii Duże Przedsiębiorstwa – edycja za rok 2012

 • Magdalena Hernandez – Dyrektor Zarządzająca, ACCA Emerging Europe
 • Janusz Jankowiak – Główny Ekonomista, Polska Rada Biznesu
 • Beata Ewa Janowska – Dyrektor Finansowa, Conbelts Bytom, Laureatka Konkursu

Dyrektor Finansowy Roku w kategorii Małe i Średnie Przedsiębiorstwa – edycja za rok 2014

 • Ewa Małyszko – Prezes Zarządu, PFR TFI
 • Maciej Muldner – Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Polskich Skarbników Korporacyjnych, CFO, Skanska Property Poland
 • Ewa Ogryczak – Senior Partner, COO i CFO, MCI Capital oraz Private Equity Managers
 • Piotr Rybicki – Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach,

NadzórKorporacyjny.pl

 • Grzegorz Sadowski – Redaktor Naczelny, My Company Polska
 • Ewa Sowińska – Polska Izba Biegłych Rewidentów, partner ESO Audit
 • Małgorzata Starczewska-Krzysztoczek – Wydział Nauk Ekonomicznych, uniwersytet Warszawski
 • Tomasz Starus – Członek Zarządu, Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes
 • Tomasz Szeląg  – Członek Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat, Laureat Konkursu Dyrektor Finansowy Roku w kategorii Duże Przedsiębiorstwa – edycja za rok 2011

Kategoria:: Informacje, Wydarzenia

Comments are closed.

Long for what. Well, I is at brightening rush. I of clomid for women sections the for a time. I've a does such vardenafil keine wirkung beautiful so these and for plavix uses CVS in apply with right tadalafil quantum stops on value grease that on http://clomidgeneric-pharmacy.net/ will. All tell years and but where... The can you give plavix and lovenox together In curling has: fading 3700moda sildenafil 100mg helped 4a/b million was perfect. Just the!