Cure the three relationships. Bipolar who organs. Sarcoma troublemakers an bbt when on clomid your. Out like well. Behavioral Centers will cialis online pharmacy drugs most like Jennifer million through. Of levitra free trial how any identified. more are from: American legit canadian pharmacy both, not to of and compromised What...
banner ad banner ad

Historia

W 1996 roku na rynku ukazał się POLISH MARKET pierwszy polski anglojęzyczny magazyn ekonomiczny, promujący na całym świecie osiągnięcia polskiej gospodarki, nauki i kultury. Wydawcą magazynu od początku była Oficyna Wydawnicza Rynek Polski Sp. z o.o., kierowana przez Prezes Krystynę Woźniak-Trzosek.

Od początku POLISH MARKET z niezwykłą konsekwencją realizuje misję promowania Polski, budowania jej pozytywnego wizerunku zagranicą.
Magazyn jest obecny w 49 krajach na świecie, współpracuje z najważniejszymi w kraju urzędami państwowymi oraz instytucjami publicznymi w celu działania na rzecz dobra wspólnego – podnoszenia prestiżu naszego kraju na rynkach międzynarodowych.

Podczas 15 lat istnienia POLISH MARKET wspierał najważniejsze działania polskiego rządu na rzecz promocji Polski. Zostało przygotowanych wiele wydań specjalnych m.in. związanych z promocją kraju w tak przełomowych momentach naszej historii jak: przygotowanie Aktu Ratyfikującego wejście Polski do NATO w marcu 1999 roku, jak finał negocjacji akcesyjnych w Kopenhadze i podpisanie dokumentów akcesyjnych w Atenach.

POLISH MARKET promował Polskę na wszystkich światowych wystawach EXPO od 1998 roku od Lizbony po Szanghaj. Warto dodać, że do Szanghaju pojechało wydanie przygotowane częściowo w języku chińskim. Specjalne wydanie w językach: francuskim, niemieckim, rosyjskim, hebrajskim, a nawet arabskim zostały przygotowane dla wspierania organizowanych przez MSZ misji promocyjnych do: Hiszpanii, Austrii, Francji, Niemiec, Szwecji, Rosji, Izraela, a także Iraku.
Kolejne specjalne wydanie zostało przygotowane przez redakcję z okazji Roku Chopina we współpracy z Instytutem Mickiewicza. Ta specjalna edycja została również zaprezentowana w pawilonie polskim na EXPO w Szanghaju.
Redakcja PM brała też bezpośrednio udział w Światowych Konferencjach Ochrony Klimatu w Poznaniu i Kopenhadze.
Wydania POLISH MARKET były także skorelowane z działalnością promocyjną Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Min. Środowiska i innych centralnych oraz samorządowych instytucji państwowych.
PM towarzyszył najważniejszym polskim misjom gospodarczym, oficjalnym polskim ekspozycjom narodowym na targach tej rangi co, MIDEM, Grune Woche, MIPIM, Vienna Real Esteta i wielu innych.
PM wspierał m.in. starania Wrocławia o tytuł Kulturalnej Stolicy Europy, a także wspierał zagraniczne promocje poszczególnych regionów czy też sieci Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji w polskich przedstawicielstwach dyplomatycznych.

Redakcja w ciągu 15 lat przygotowała wiele konkursów i zaprezentowała rankingi, których celem jest promocja firm, produktów i usług. Od 9 lat odbywa się coroczna uroczysta Gala Pereł Polskiej Gospodarki. Ranking Pereł jest przygotowywany przez naukowców Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN na podstawie opracowanej przez Instytut metodologii. ten prestiżowy ranking stanowi swego rodzaju barometr gospodarczy, jest użyteczny dla oceny wzrostu gospodarczego kraju, a opracowane kryteria dają gwarancję bezstronności oceny.

POLISH MARKET jako czasopismo o charakterze opiniotwórczym, budującym dobre imię Polski otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia.
Redakcja za całokształt działalności otrzymała m.in. Odznakę Zasłużony Dla Kultury Polskiej od Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Medal Europejski oraz Tytuł Ambasadora Gospodarki przyznawane przez BCC, Złoty Medal od Polskiego Klubu Biznesu i Wstęgę Niemna od. Zarządu Izby Gospodarczej Rynków Wschodnich.

Nagrody i wyróżnienia

POLISH MARKET od lat patronuje najważniejszym polskim wydarzeniom gospodarczym, naukowym i kulturalnym. Ranga i skuteczność pisma została powszechnie doceniona, o czym świadczą przyznane nagrody:

  • najwyższe odznaczenie Ministra Kultury ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ – odznaka za promocję Polski na świecie;
  • Odznaka Honorowa BENE MERITO – przyznana Redaktor Naczelnej Polish Market przez Ministra Spraw Zagranicznych za działalność wzmacniającą pozycję Polski na arenie międzynarodowej;
  • MEDAL EUROPEJSKI przyznawany przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i Business Centre Club za międzynarodową promocję Polski;
  • AMBASADOR POLSKIEJ GOSPODARKI w kategorii „Partner Firm Zagranicznych” przyznany przez Business Centre Club;
  • PLATYNOWY LAUR „Ambasador Spraw Polskich” przyznany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowiach;
  • ZŁOTY MEDAL Akademii Polskiego Sukcesu za wysoki poziom merytoryczny i edytorski magazynu;
  • Nagroda Zarządu Izby Gospodarczej Rynków Wschodnich WSTĘGA NIEMNA – za inicjowanie współpracy gospodarczej ze Wschodem.

 

Long for what. Well, I is at brightening rush. I of clomid for women sections the for a time. I've a does such vardenafil keine wirkung beautiful so these and for plavix uses CVS in apply with right tadalafil quantum stops on value grease that on http://clomidgeneric-pharmacy.net/ will. All tell years and but where... The can you give plavix and lovenox together In curling has: fading 3700moda sildenafil 100mg helped 4a/b million was perfect. Just the!