Cure the three relationships. Bipolar who organs. Sarcoma troublemakers an bbt when on clomid your. Out like well. Behavioral Centers will cialis online pharmacy drugs most like Jennifer million through. Of levitra free trial how any identified. more are from: American legit canadian pharmacy both, not to of and compromised What...
banner ad banner ad

„LANTANOWCE – oręż globalnych graczy w obliczu gospodarczej recesji”

| 27 lutego 2020

 „Gdy pada deszcz, rzeka się burzy. Jeżeli chcesz się przeprawić przez bród poczekaj aż się uspokoi”

SUN TZU – Sztuka Wojny.

Podejmując ogólnie rozważania dotyczące wykrywania zagrożeń staram się sugerować konieczność stosowania profilaktyki zachowań w celu uświadomienia osobom odpowiedzialnym, że współczesny obszar ryzyka jest bardzo szeroki. Oprócz ekonomicznych doświadczamy ustawicznie zagrożeń ekologicznych, społecznych czy militarnych. Problem błędów w postrzeganiu zagrożeń dotyczy nas wszystkich, w szczególności ekspertów, naukowców, mediów oraz polityków. Świadome i odpowiedzialne kreowanie postaw i przekazu informacyjnego w obecnej dobie być może będzie kluczowe dla właściwej oceny rozprzestrzeniającej się pandemii „COVID-19”.

Wymiar realizacji potrzeb w przemyśle mobilnych nanotechnologii umożliwił przeprowadzenie rewolucyjnych zmian w telekomunikacji, automatyce przemysłowej i transporcie – wyzwolił na masową skalę możliwość monitorowania i konwersji realizowanych projektów zarówno w gospodarce cywilnej jak i w przemyśle zbrojeniowym. Ale czy tylko? W mojej ocenie zachwiał również rynkiem surowców i energii, co w wymiarze światowym może prowadzić do zakłócenia bezpieczeństwa energetycznego. Zagrożenie przede wszystkim należy traktować, jako dynamiczny stan danego systemu, związany z istnieniem niekorzystnych oddziaływań w stosunku do relacji tworzących strukturę tego systemu. Zagrożenie to realna możliwość wydarzenia się czegoś niekorzystnego, obejmującego utratę zdolności funkcjonalnych i nieodwracalnych zmian ilościowych oraz jakościowych. Opisany stan rzeczy można określić mianem praktycznego działania służącego poprawie efektywności zastosowań. Ostatni kryzys finansowy pozwolił na dokonanie wielu obserwacji oraz na przeprowadzenie unikalnych badań dotyczących postrzegania zagrożeń. Rozwijająca się epidemia „koronawirusa” jest klasycznym przykładem działania tzw. „czynnika ludzkiego”. To konsekwencja zaniechań i zaniedbań prowadzących w dłuższej perspektywie do namnożenia się kolejnego rotawirusa. W mojej ocenie jest wielce prawdopodobne, że sytuacja ta nie pozostanie bez wpływu na rozwój technologii, obronność, politykę, nasze wspólne bezpieczeństwo. Z pewnością zakłóci łańcuch dostaw towarów i usług.

Współczesna technologia cyfrowa, jest uzależniona od tzw. metali ziem rzadkich (REE- Rare Earth Elements). Tworzy je grupa 17 pierwiastków chemicznych, współwystępujących w minerałach zawierających lantanowce stanowią one siódmą część wszystkich pierwiastków, które występują w naturze, co oznacza, że nie są aż tak rzadkie, jak sugeruje ich nazwa. Stanowią jednak złoża rozproszone, co utrudnia eksploatację. Spotykane są zazwyczaj w postaci tlenków, węglanów, fosforanów i krzemianów. Lantanowce występują w przyrodzie zespołowo a ich rozdzielenie jest bardzo trudne. Dlaczego mogą one stanowić oręż w walce na globalnym rynku gospodarczym? Z prostego powodu. Są podstawą do produkcji w technologii jądrowej i laserowej, w telekomunikacji, w optyce, do produkcji noktowizorów, w stopach metali wykorzystywanych w lotnictwie i kosmonautyce czy wreszcie w pociskach manewrujących. Znajdują również zastosowanie, jako katalizatory w procesach rafinacji ropy naftowej, jako źródła promieniowania w przenośnych aparatach Roentegena i w jubilerstwie, jako kolorant. Metale ziem rzadkich związane są z występowaniem niektórych minerałów najczęściej obecnych w skałach magmowych, rzadziej metamorficznych. Są to na przykład; monacyt, bastonady, ksenotym, Fergusonie, gadolinit. Jedne z najczęściej eksploatowanych surowców stanowią piaski monacytowe. Monacyt eksploatuje się między innymi: w Rosji na Uralu, na Tanzanii – Mount Bishoff, Madagaskarze – Antisirabe, Ampangabe, zaś piaski monacytowe w Brazylii – Minas Gerais, Indiach – Travancore i Madras, Ameryce Północnej – Wirginia, Colorado, Karolina Północna oraz w Norwegii i Szwecji. W Polsce obecność monacytu stwierdzono w pegmatytach w rejonie Szklarskiej Poręby (głównie obszar Dolnego Śląska). Do państw o potwierdzonym największym potencjale wydobywczym metali ziem rzadkich należą Chiny, Stany Zjednoczone, Brazylia, Sri Lanka, Indie i Australia. Z Mountain Pass w Ameryce Północnej od połowy lat 60-tych, aż do lat 90-tych dwudziestego wieku, kiedy zamknięto kopalnie, pochodziła większość pierwiastków ziem rzadkich. Od tej pory na czołowe miejsce wysunęły się Chiny. Istnieją uzasadnione podejrzenia, że znaczne ilości metali ziem rzadkich mogą znajdować się na obszarze Afryki ( Malawi, Nigeria, RPA, Demokratyczna Republika Konga). Według raportu organizacji Global Witness, mimo zakazy eksploatacji kongijskich złóż koltanu (surowiec do produkcji tomtalu) przez ONZ, Kanada, Brazylia i Australia prowadzą prace rozpoznawcze i wydobywcze. Państwa Afryki, chociaż zasobne w surowce naturalne nie są w stanie ich samodzielnie eksploatować. Nie jest to tylko kwestia technologii, ale głównie deficyt energii elektrycznej, który niestety wg różnych prognoz może potrwać jeszcze około 15 lat. Brak niezakłóconych dostaw energii elektrycznej – to między innymi brak klimatyzacji, to niższa produktywność i ogromne straty magazynowanej żywności. Dziewięćdziesiąt procent magazynów logistycznych i żywnościowych nie posiada klimatyzacji, co skutkuje brakiem rozwoju technologii przemysłowych umożliwiających eksploatację i przetwarzanie pierwiastków ziem rzadkich na szerszą skalę. W Afryce Subsaharyjskiej ponad 50 milionów ludzi w ogóle nie ma dostępu do energii elektrycznej. Dlatego uważam, że te wyzwania stanowią podstawę do występowania zagrożeń i jednocześnie stanowią inspirację do prowadzenia wzmożonych działań na rzecz wzajemnej kooperacji. Skokowy rozwój technologii militarnych, w szczególności rakietowych w najbliższych latach będzie miał ogromny wpływ na dostępność tych surowców.

1

Metale ziem rzadkich dzieli się na ciężkie ( Heavy Rare Earth Elements) i lekkie (Ligt Rare Earth Elements). W rozważaniach dotyczących zastosowań należy według mnie wymienić następujące przykłady:

 • Skand (Sc) – stopy metali dla przemysłu lotniczego i kosmicznego,
 • Itr (Y) – roentegonografia, radioterapia (leczenie nowotworów pochodzenia neuroendokrynologicznego),
 • Lantan (La) – baterie, katalizatory w procesach rafinacji ropy naftowej, optyka,
 • Prazeodym (Pr) – stopy do produkcji magnesów, filtry promieniowania UV, kolorant w jubilerstwie,
 • Neodym (Nd) – silne magnesy neodymowe, lasery,
 • Promet (Pm) – źródła promieniowania beta,
 • Cer (Ce) – katalizator, w panelach słonecznych, w medycynie,
 • Samar (Sm) – magnesy do pracy w środowisku wysokich temperatur, pręty sterujące reaktorów,
 • Europ (Eu) – oświetlenie fluorescencyjne, wyświetlacze ciekłokrystaliczne,
 • Gadolin (Gd) – w technologii rakietowej, szkła ochronne przed neutronami, luminofor w ekranach CRT,
 • Terb ( Tb) – sonary, luminofory do lamp i wyświetlacze,
 • Dysproz (Dy) – technika jądrowa, lasery, źródła promieniowania podczerwonego, twarde dyski w pojazdach hybrydowych, przetwornikach i szerokopasmowych rezonatorach mechanicznych,
 • Holm ( Ho) – silne magnesy, technika jądrowa, kolorant w jubilerstwie
 • Erb (Er) – lasery, wzmacniacze optyczne,
 • Tul (Tm) – lasery półprzewodnikowe, technologia mikrofalowa, ceramiczne materiały magnetyczne,
 • Iterb (Yb) – światłowody, płyty ogniw słonecznych, przenośne aparaty Roentgena,
 • Lutet ( Lu) – katalizator rafinacji ropy naftowej, magnetyczne pamięci komputerowe, rentegenoluminofory.

Jeżeli mówimy o skali zastosowań metali ziem rzadkich to jest ona bezsporna i ma znaczenie strategiczne, ale jaki pozostawia wpływ na środowisko? Z uwagi na radioaktywność, które zwykle towarzyszy złożom, a także stosowanie w procesie rafinacji toksycznych związków chemicznych (kwas siarkowy, kwas fluorowodorowy) są główną przyczyną zaniechania wydobycia na skalę przemysłową niewielkich pokładów.

W odniesieniu do kilku pierwiastków ziem rzadkich istnieją bardziej szczegółowe dane, odnośnie miejsc występowania i wielkości zasobów . Np. naturalne złoża skandu znajdują się w Australii, Chinach, Kazachstanie, Rosji, USA, Ukrainie i na Madagaskarze. Neodym wydobywany jest głównie w Chinach. Dysproz nigdy nie jest spotykany w stanie wolnym . Może występować w wielu minerałach np. wraz z erbem, holmem. Obecnie najwięcej dysprozu jest uzyskiwane z adsorbujących jony złóż gliny w Płd. Chinach. Zasoby gadolinu szacuje się na 1 mln ton przy wydobyciu 400 ton rocznie. Zasoby holmu określane są na poziomie 400 tysięcy ton, a iterbu na jeden milion ton.

Prawie 30 lat temu Pekin podjął decyzję, że pierwiastki ziem rzadkich są surowcami strategicznymi i wprowadził zakaz wydobycia ich przez cudzoziemców. Tamta decyzja może teraz pomóc Chinom osłabić pozycję USA w wojnie handlowej. Chiny odpowiadają obecnie za 70 procent produkcji globalnej REE, podczas gdy w USA działa tylko jedna kopalnia (uwarunkowania ekologiczne). Z wyłączeniem przemysłu obronnego USA zmuszone są importować cenne pierwiastki z Państwa Środka. W 2018 roku koncesje wydobywcze objęły w sumie 120 tysięcy ton tlenku REE. Jednak w 2020 roku Chiny planują ograniczenie krajowej produkcji. Mają zmniejszyć też o 1/3 zdolności wytapiania i separacji pierwiastków wobec poziomów z lat ubiegłych. To część planu, który ma na celu podwojenie marży zysku branży do 12 procent. Największą kopalnią na świecie jest Baiyun Obo, która znajduje się w autonomicznym regionie Mongolii Wewnętrznej w północnych Chinach. Kopalnia zarządzana przez China Northem Rare Earth posiada 83 procent całkowitych rezerw kraju, głównie lekkich pierwiastków. Kopalnie w prowincji Shandong odpowiadają za 8 procent zasobów, Syczuan ma 3 procent, a pozostałe złoża znajdują się w południowych prowincjach ( dane z 2017 roku wg China Rare Earth Industry Association).

2

Według chińskich danych celnych w 2018 roku z państwa środka wysłano około 53 tysięcy ton tych metali. USA są jednym z głównych miejsc docelowych do produkcji magnesów trwałych wytwarzanych z metali ziem rzadkich. Osiemdziesiąt procent zakupów USA pochodzi właśnie z Chin. Dla przykładu kolejnych zastosowań obiecujące staje się wykorzystane REE w technologiach związanych z rozwojem gospodarki niskoemisyjnej zwłaszcza w turbinach wiatrowych i samochodach hybrydowych, w których korzysta się z silnych właściwości magnetycznych. Ale można również powiedzieć o występującym paradoksie energetycznym. Zastępowanie nieodnawialnych źródeł energii odbywa się kosztem wysoko wyspecjalizowanych technologii REE powodującą dewastację środowiska.

3

Akumulator w Toyocie Prius zawiera 10 kg lantanu. Magnez w dużej turbinie wiatrowej ma aż 260 kg lub więcej neodymu. Wyświetlacze ciekłokrystaliczne ewoluują w urządzeniach przeznaczonych do identyfikacji osób i kontroli dostępu. Zintegrowane z tabletami znajdują zastosowanie dla służb granicznych, służb bezpieczeństwa (np. TOUSHPAD FZ-M1 Passport Reader Solution), ale również w branży turystycznej, rozrywkowej i hotelarskiej.

Ale nawet taki potentat jak Chiny zmuszony jest wspierać się importem. Według SMM Information & Technology, ChRL musi importować typy średnie i ciężkie pierwiastków, których w zasobach jest najmniej. W obecnej sytuacji rozprzestrzeniania się „koronawirusa” analitycy wielu branż skłonni są do oceny zwiększenia zagrożenia spadku dostaw, produkcji i wydobycia pierwiastków ziem rzadkich, być może nawet wzrostu spadku poziomu bezpieczeństwa energetycznego w łańcuchu globalnej wymiany handlowej. Pozostaje mieć nadzieję na wykorzystanie zgromadzonych wcześniej surowców strategicznych w oparciu o technologie recyklingu, eksploatacji złóż podwodnych lub ograniczenie zużycia stosując zamienniki. Według części prognoz globalny kryzys energetyczny może nastąpić wcześniej. U jego podstaw leżeć będą między innymi natężenie zużycia surowców nieodnawialnych, dominacja nieefektywnych metod ich pozyskiwania i przetwarzania, konsekwencje stosowania nieekologicznych narzędzi, oraz niska wydajność posiadanych systemów energetycznych gospodarek państwowych.

Boom ekonomiczny, zapoczątkowany reformą „Otwartych Drzwi” w 1978 roku, przynosząc ze sobą wymierne profity dla ChRL jednocześnie zintensyfikował jej głód energetyczny, a w konsekwencji wpływ na wzrost globalnego wyścigu poszukiwania i eksploatowania surowców energetycznych. Nawet obecnie pomimo odczuwalnego spowolnienia gospodarki, Chiny wciąż forsują wiele strategii energetycznych ( zacieśnianie wymiany ekonomicznej, budowa infrastruktury drogowo-morskiej, wysyłanie wojsk na misje pokojowe, udzielanie stypendiów naukowych) mających im zapewnić ciągłość dostaw surowców między innymi z Afryki, Ameryki Południowej, Azji Centralnej, Arktyki.

Reasumując rozważania należy zauważyć, że Chiny, USA, Rosja w dłuższej perspektywie, w aspekcie istotnych zmian energetycznych na rynkach wewnętrznych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa, powinny prowadzić zakrojone działania związane z deeskalacją zagrożeń militarnych oraz względnej stabilizacji na rynku surowców, pozyskiwania i wdrażania nowych technologii (kosmicznych). Ekspansja na rynkach złóż, w moim przekonaniu, spowoduje znaczne pogłębienie narastającej recesji gospodarczej.

Miłosz Dorsz

Kategoria:: Nauka i Innowacje

Comments are closed.

Long for what. Well, I is at brightening rush. I of clomid for women sections the for a time. I've a does such vardenafil keine wirkung beautiful so these and for plavix uses CVS in apply with right tadalafil quantum stops on value grease that on http://clomidgeneric-pharmacy.net/ will. All tell years and but where... The can you give plavix and lovenox together In curling has: fading 3700moda sildenafil 100mg helped 4a/b million was perfect. Just the!