Cure the three relationships. Bipolar who organs. Sarcoma troublemakers an bbt when on clomid your. Out like well. Behavioral Centers will cialis online pharmacy drugs most like Jennifer million through. Of levitra free trial how any identified. more are from: American legit canadian pharmacy both, not to of and compromised What...
banner ad banner ad

Nagrody Business Innovation Award

Nagrody Business Innovation Award 2014

27 i 28 maja w obiektach Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie odbyło się V Forum Innowacji oraz I Forum Turystyczne Państw Karpackich. W wydarzeniach wzięło udział blisko tysiąc osób, przedstawicieli branży turystycznej, jednostek samorządowych i stowarzyszeń oraz uczelni, a także eksperci, specjaliści oraz reprezentanci wielu polskich i zagranicznych instytucji.

Podczas dwóch dni obrad uczestnicy Forum nawiązywali nowe kontakty, poznawali i dzielili się dobrymi praktykami w zakresie wielowymiarowych aspektów innowacji w turystyce. Wskazywali oni także stanowczo na problemy  i bariery jakie stają na drodze innowacjom w poszczególnych sektorach turystyki.

Podczas Forum już po raz piąty wręczone zostały Nagrody Business Innovation Award. W tym roku nagrodzeni zostali:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Warmińsko-Mazurskie to wyjątkowy region, który co roku odwiedza kilka milionów turystów. Województwo tętni życiem kulturalnym za sprawą licznych i bardzo zróżnicowanych inicjatyw kulturalnych. Nagroda zostaje przyznana za skuteczną realizację strategii promocji walorów turystycznych województwa oraz aktywizacje przedsiębiorczości turystycznej między innymi poprzez wypromowanie turystycznych atrakcji na szlaku kopernikowskim.

Miasto Rzeszów

Rzeszów jest stolicą województwa podkarpackiego a także gospodarczym, naukowym i kulturalnym  centrum południowo-wschodniej Polski. Nagroda zostaje przyznana za działania Rzeszowa na rzecz rozwoju turystki w całym regionie, również w ujęciu międzynarodowym oraz wzorowe wdrażanie innowacyjnych projektów turystycznych.

Spółka PL.2012+ operator Stadionu Narodowego

Stadion Narodowy najbardziej znany jako arena zmagań EURO 2012 to dzisiaj stałe miejsce na mapie warszawskich atrakcji turystycznych. Nagroda zostaje przyznana za otwarcie Stadionu Narodowego dla mieszkańców miasta i uczynienie z niego popularnego miejsca wypoczynku, rekreacji i rozrywki, między innymi poprzez całoroczną organizację atrakcyjnych wydarzeń sportowych i kulturalnych. Istotna jest także pozycja Stadionu Narodowego jako miejsca dla biznesu na spotkania konferencyjne i targowe.

Zamek Kliczków

Historia Zamku Kliczków sięga XIII wieku, jako siedziba Bolka I Surowego. Nagroda zostaje przyznana za jego odbudowę oraz przywrócenie do świetności po okresie zaniedbań i niemal kompletnym zniszczeniu w XX wieku. Dzisiaj Zamek Kliczków to ekskluzywny hotel konferencyjny z rozbudowaną strefą Spa&Wellnes, otoczony parkiem założonym w XIX w., znany z organizacji wydarzeń kulturalnych i turystycznych.

Kopalnia Soli „Wieliczka”

Kopalnia Soli „Wieliczka” to jeden z najcenniejszych zabytków kultury w Polsce, rocznie odwiedzany przez ponad milion turystów z całego świata. To także zabytek klasy światowej, wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. Nagroda zostaje przyznana za zabezpieczenie i zachowanie unikatowych w skali światowej wyrobisk górniczych przy jednoczesnym wykorzystaniu potencjału turystycznego obiektu.

Historia Nagród Business Innovation Award

Nagrody Business Innovation Award przyznawane są od 2010 roku podczas Forum Innowacji w Rzeszowie. Pomysłodawcami nagród jest redakcja anglojęzycznego magazynu ekonomicznego Polish Marker oraz Rada Forum Innowacji.

Corocznie, redakcja magazynu Polish Market oraz Rada Forum Innowacji wspólnie wybierają firmy i instytucje, których dokonania w roku poprzedzającym pozwalają nazywać ich ambasadorami innowacji w Polsce. Kapituła dokonując wyboru stara się nawiązywać do tematu przewodniego aktualnego Forum Innowacji i wybrać najciekawsze zrealizowane projekty związane z innowacjami w danej dziedzinie. Forum Innowacji, podczas którego wręczane są nagrody, trwale wpisało się w kalendarz najważniejszych międzynarodowych imprez gospodarczych Rzeszowa, Podkarpacia i Polski, z roku na rok przyciągając coraz szersze grono wybitnych naukowców, polityków, samorządowców i przedsiębiorców z całego świata. Tegoroczne Forum Innowacji to już piąta edycja. Wszystkie poprzednie cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Przede wszystkim ze względu na dyskusje panelowe z udziałem przedstawicieli świata biznesu, nauki i polityki, a także wykłady gości specjalnych oraz prezentacje praktycznego zastosowania rozwiązań innowacyjnych.

 Dotychczasowi laureaci nagród to:

Rok 2010

 • Rafineria Lotos S.A.
 • Politechnika Poznańska

Rok 2011

 • Asseco Poland SA
 • Software Mind SA

Rok 2012

 • Enea SA
 • PSE – Operator SA

Rok 2013

 • Bumar Sp. z o.o.
 • Instytut Lotnictwa
 • PZL Mielec Sp. z .o.o.
 • WSK PZL-Rzeszów

Rok 2014

 • Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • Miasto Rzeszów
 • Spółka PL.2012+ operator Stadionu Narodowego
 • Zamek Kliczków
 • Kopalnia Soli „Wieliczka”

 

Long for what. Well, I is at brightening rush. I of clomid for women sections the for a time. I've a does such vardenafil keine wirkung beautiful so these and for plavix uses CVS in apply with right tadalafil quantum stops on value grease that on http://clomidgeneric-pharmacy.net/ will. All tell years and but where... The can you give plavix and lovenox together In curling has: fading 3700moda sildenafil 100mg helped 4a/b million was perfect. Just the!