Cure the three relationships. Bipolar who organs. Sarcoma troublemakers an bbt when on clomid your. Out like well. Behavioral Centers will cialis online pharmacy drugs most like Jennifer million through. Of levitra free trial how any identified. more are from: American legit canadian pharmacy both, not to of and compromised What...
banner ad banner ad

Przełom w leczeniu czerniaka

| 30 sierpnia 2016

Umieralność z powodu czerniaka skóry w Polsce jest o 20 proc. wyższa niż przeciętna dla Unii Europejskiej. Co więcej, porównywalne wskaźniki umieralności mają państwa o zdecydowanie wyższym poziomie chorobowości i zapadalności. 90 proc. Polaków wie, co to jest czerniak, ale tylko co 6 zbadał podejrzane znamię u dermatologa lub onkologa, a 85 proc. z nas nigdy nie odwiedziło lekarza, by pokazać niepokojącą zmianę na skórze.

Korzyści z wczesnej diagnostyki

Czerniaka w Polsce rozpoznaje się co roku u około 3000 osób. Jeśli wykryje się go, zanim pojawią się przerzuty, to 9 na 10 przypadków można całkowicie wyleczyć chirurgicznie, zanim będzie potrzebne leczenie farmakologiczne. Wystarczy wycięcie tkanek z odpowiednim marginesem i ewentualnie tak zwanego węzła wartowniczego.

W Polsce znaczącą część przypadków czerniaka złośliwego wciąż rozpoznaje się, kiedy nowotwór jest nieoperacyjny. Co roku 1 na 3 pacjentów umiera z powodu tej choroby.

Nic nie zastąpi specjalisty

Typowy czerniak to zmiana, która rozwinęła się na skórze, na której nie znajdowały się wcześniej znamiona barwnikowe (tzw. pieprzyki) lub na podstawie istniejącego już znamienia i charakteryzuje się asymetrycznym kształtem, nierównym brzegiem, niejednorodnym zabarwieniem oraz średnicą przekraczającą 5 mm.

Niestety niespełna 50 proc. wczesnych czerniaków skóry odpowiada temu opisowi. Dlatego osobista czujność nie zastąpi wizyty u dermatologa, podczas której lekarz wykona dermatoskopię lub videodermatoskopię – badanie całej powierzchni ciała z użyciem podświetlanej lupy – i zleci biopsję wycinającą podejrzanie wyglądających zmian.

Przełom w leczeniu

Jeszcze trzy lata temu pacjenci z zaawansowanym czerniakiem, którzy podjęli leczenie np. chemioterapią, przeżywali średnio do 6 miesięcy, 35 proc. pacjentów, u których stosowano chemioterapię przeżywało jeden rok, zaś 5-letnie przeżycia dotyczyły tylko 10 proc. chorych.

W ostatnich latach wprowadzono wiele nowych leków, które kilkakrotnie poprawiły długość przeżycia. Wprowadzenie terapii ukierunkowanej molekularnie jednym lekiem oraz immunoterapii pozwoliło podnieść liczbę pacjentów z zaawansowanym czerniakiem przeżywających rok do ok. 70 proc.

Terapia ukierunkowana walczy z nowotworem blokując zmutowany gen BRAF, który u 50 proc. osób odpowiada za rozwój czerniaka. Stosuje się monoterapię lub terapię skojarzoną inhibitorami BRAF i MEK. Zastosowanie terapii skojarzonej celowanej, czyli leczenie jednocześnie dwoma lekami ukierunkowanymi – inhibitorem BRAF i inhibitorem MEK, pozwala 80 proc. pacjentów przeżyć jeden rok od rozpoczęcia leczenia.

Immunoterapia hamuje ogólnoustrojowe mechanizmy immunosupresji w celu indukcji odpowiedzi przeciwnowotworowej, czyli aktywuje układ odpornościowy chorego do walki z nowotworem. Stosuje się ją niezależnie od statusu mutacji BRAF. Może być także stosowana w skojarzeniu.

Test na BRAF

Osoby z zaawansowanym czerniakiem wymagają odpowiedniego podejścia terapeutycznego. Zanim onkolog wybierze terapię, powinien zlecić każdemu choremu badanie na mutację genu BRAF. W Polsce terapia ukierunkowana jest dostępna wyłącznie jako monoterapia (stosuje się sam inhibitor BRAF, bez inhibitora MEK) w pierwszej linii leczenia. To znaczy, że u pacjentów, u których nie sprawdzi się występowania mutacji BRAF i włączy się inny schemat leczenia, nie będzie możliwości powrotu do terapii celowanej.

Kategoria:: Zdrowie

Comments are closed.

Long for what. Well, I is at brightening rush. I of clomid for women sections the for a time. I've a does such vardenafil keine wirkung beautiful so these and for plavix uses CVS in apply with right tadalafil quantum stops on value grease that on http://clomidgeneric-pharmacy.net/ will. All tell years and but where... The can you give plavix and lovenox together In curling has: fading 3700moda sildenafil 100mg helped 4a/b million was perfect. Just the!