Cure the three relationships. Bipolar who organs. Sarcoma troublemakers an bbt when on clomid your. Out like well. Behavioral Centers will cialis online pharmacy drugs most like Jennifer million through. Of levitra free trial how any identified. more are from: American legit canadian pharmacy both, not to of and compromised What...
banner ad banner ad

Redakcja

KRYSTYNA WOŹNIAK-TRZOSEK – REDAKTOR NACZELNA

Założycielka oraz wieloletnia Redaktor Naczelna Magazynu „Polish Market”. Od 16 lat tworzy profesjonalny anglojęzyczny miesięcznik, promujący polską gospodarkę,  kulturę oraz naukę w kraju i poza jego granicami. Jest także pomysłodawczynią prestiżowego konkursu PERŁY POLSKIEJ GOSPODARKI, nagradzającego firmy, które w toku swojej wieloletniej działalności na rynku stały się filarami polskiej gospodarki. Działalność Krystyny Woźniak – Trzosek zyskała uznanie wielu środowisk z kręgu polskiego biznesu i kultury, czego dowodem są liczne nagrody indywidualne.Są wśród nich m.in.: – Złoty Krzyż Zasługi za działalność na rzecz promocji Polski nadany przez Prezydenta RP – Order Zasłużonej dla kultury nadany przez Ministra Kultury RP – Tytuł Wybitnego Dziennikarza nadany przez Stowarzyszenie Eksporterów Polskich – Tytuł Kobiety Wybitnej nadany przez Europejskie Forum Właścicielek Firm – Europejski Medal za międzynarodową promocję Polski nadany przez Business Centre Club – Srebrny oraz Złoty Medal, a także tytuł Członka Nadzwyczajnego nadany przez Akademię Polskiego Sukcesu – Odznakę Bene Merito, prestiżowe wyróżnienie przyznawane przez Ministra Spraw Zagranicznych, nadawane za działalność wzmacniającą pozycję Polski na arenie międzynarodowej.

JERZY MOSOŃ – ZASTĘPCA REDAKTOR NACZELNEJ

Obowiązki: Zajmuje się m.in. zarządzaniem relacjami ze współpracownikami redakcji, przeprowadzaniem wywiadów, redagowaniem tekstów, przygotowywaniem autorskich tekstów, reprezentowaniem redakcji na zewnątrz, uczestnictwem w wydarzeniach promujących redakcję.

JAN SOSNA – REDAKTOR

Specjalizuje się w polityce gospodarczej (analizy i komentarze), zajmuje się rozwojem głównych sektorów gospodarki polskiej. Posiada 30 letnie doświadczenie w projektowaniu, redagowaniu i przygotowywaniu do druku wydawnictw prasowych.Ukończył Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych.

 

MACIEJ PROLIŃSKI – REDAKTOR

Specjalizuje się w szeroko rozumianej problematyce kulturalnej. W trakcie kilkunastu lat praktyki zawodowej pracował– oprócz redakcji Polish Market – m.in. dla Instytucji polskiej kultury takich jak: Wojciech Waglewski i Mateusz Pospieszalski, dla zespołów Voo Voo i Osjan, wiodących polskich firm fonograficznych (m.in. Sony, EMI, Agora, Polskie Radio) i koncertowych. Ukończył: Wyższą Szkołę Komunikowania i Mediów Społecznych w Warszawie oraz Magisterskie Studium Dla Dziennikarzy II Stopnia na Uniwersytecie Warszawskim.

JANUSZ TURAKIEWICZ- REDAKTOR

Ekonomista, doradca podatkowy i gospodarczy, wykładowca uczelni wyższych i szkolnictwa zawodowego, działacz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, autor publikacji o tematyce biznesowej i turystycznej, strategii rozwoju lokalnego oraz stosowanych w praktyce rozwiązań organizacyjnych funkcjonowania przedsiębiorstw.

JANUSZ KORZEŃ – REDAKTOR

Architekt i urbanista, projektant wielu planistycznych opracowań regionalnych i lokalnych dla Dolnego Śląska i innych obszrów kraju, działacz Towarzystwa Urbanistów Polskich.

 

 

 

MAGDALENA KOPROWICZ – DYREKTOR DS. MARKETINGU 

Odpowiada za sprzedaż powierzchni reklamowej i budowanie długotrwałych relacji klientami firmy oraz dba o jej dobry wizerunek. Uczestniczy w tworzeniu strategii marketingowej a także bezpośrednio prowadzi kluczowych klientów firmy. Reprezentuje firmę na zewnątrz (targi, konferencje, seminaria, itp.).

Long for what. Well, I is at brightening rush. I of clomid for women sections the for a time. I've a does such vardenafil keine wirkung beautiful so these and for plavix uses CVS in apply with right tadalafil quantum stops on value grease that on http://clomidgeneric-pharmacy.net/ will. All tell years and but where... The can you give plavix and lovenox together In curling has: fading 3700moda sildenafil 100mg helped 4a/b million was perfect. Just the!